Norsk Kapitalforvalterforening

forside.jpg

Norsk Kapitalforvalterforening er en interesseorganisasjon for forvaltere av alternative investeringsklasser og -strategier. Medlemmene er aktører som har en interesse tilknyttet forvaltning av alternative investeringer.

Primærformålet til foreningen er å arbeide overfor norske myndigheter og offentlighet med sikte på å heve kunnskapsnivået om næringen og produktene, samt å legge til rette for best mulige rammevilkår for næringen.