Bli medlem

Norsk Kapitalforvalterforening er en interesseorganisasjon for norske og utenlandske kapitalforvaltere. Som et talerør for foreningens medlemsforetak er det viktig at bransjen som helhet er representert i medlemsmassen. Foreningen er derfor åpen for innmeldelse av ytterligere norske og utenlandske kapitalforvaltere.

 

Søknad om medlemskap i NKFF (Foreningen)

Henvendelser som gjelder søknad i NKFF kan gjøres til post@nkff.no

 

Søknad om medlemskap i NKFFK (Klageordningen)

Henvendelser som gjelder søknad i NKFFK kan gjøres til klageordningen@nkff.no