Høringsuttalelser

Foreningen jobber aktivt for å øke kunnskapen blant offentlige myndigheter om medlemsforetakenes virksomhet. Som en del av dette arbeidet er foreningen en godkjent høringsinstans for områder relevante for foreningen.

 

Følgende høringsuttalelser har blitt sendt inn på vegne av foreningen:

Høringsuttalelsene er også tilgjengelig på regjeringen.no.