Nyhetsbrev

Medlemmer av foreningen mottar ukentlig en ukesrapport over utvalgte regulatoriske nyheter mv. innenfor kapitalforvaltningsområdet.

Tidligere ukesrapporter vil være tilgjengelig på innloggingssiden for foreningens medlemmer.