Vedtekter

Våre medlemsforetak har som felles mål å øke kunnskapen blant offentlige myndigheter om medlemsforetakenes virksomhet og jobbe for at det oppnås best mulige rammevilkår i det norske markedet for medlemsforetakene.

Mer om foreningens virksomhet og organisering følger av vedtektene under.