Om Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning innbefatter forvaltning av kapital, herunder for privatpersoner, bedrifter og institusjonelle investorer, med det formål å øke kapitalens verdi over tid.

Kapitalforvaltning er en verdiskapende industri som utgjør en viktig del av norsk næringsliv.