Beslutninger fra NKFFK

NKFFKs beslutninger er offentlige og vil bli publisert her.

Klageren anonymiseres ved offentliggjørelsen. Det innklagede foretak kan anonymiseres når NKFFK finner dette å være nødvendig for å beskytte klagerens identitet, eller det av andre særlige grunner er behov for å anonymisere avgjørelsen.

Det er p.t. ikke innkommet klager til NKFFK, og således er det ikke avgitt noen beslutninger fra NKFFK.