Image

Vedtekter

Våre medlemsforetak har som felles mål å øke kunnskapen blant offentlige myndigheter om medlemsforetakenes virksomhet og jobbe for at det oppnås best mulige rammevilkår i det norske markedet for medlemsforetakene.

Vil du vite mer om foreningens virksomhet kan du lese våre vedtekter (PDF, GF juni 2016).